Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website, waaronder de homepagina en onderliggende pagina’s. Door deze website te gebruiken (o.a. inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, doorzenden, kopieren, bewerken, verspreiden), stemt u in met deze disclaimers.

Deze website- waaronder de homepage en onderliggende pagina’s is met zorg samengesteld. Niettemin kan de website onjuist en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en -andere- schadeveroorzakende programmatuur bevatten.

Westland Horti Tours is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, het bestaan van virussen en/of -andere- schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, -ander- schadeveroorzakend gebruik van de website en/of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Door middel van links zijn aan deze website, website van derden verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Westland Horti Tours is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Westland Horti Tours heeft het recht de voorwaarden in deze disclaimer per direct en zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in te trekken of aan te vullen.

Privacy Statement

Westland Horti Tours respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van Westland Horti Tours wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

– U ons een e-mail stuurt
– U solliciteert
– U contact met ons opneemt via het contactformulier